Visma Administration 1000

Koppla betalrad till annan faktura

Programdelen hittar du under Betalningar - Inbetalningar.

Gör så här för att koppla en betalrad till en annan faktura i arbetsbilden Återrapportering inbetalningar:

  1. Välj Betalningar - Återrapportering inbetalningar.
  2. Klicka på listknappen i kolumnen Fakturanummer på den rad du vill koppla.
  3. Välj den faktura du vill koppla betalraden till.

Om kunden inte har betalt exakt det belopp som står på fakturan visas det med en gul ikon på betalraden. Om du inte ska kräva in det belopp som återstår måste du ange hur resterande belopp ska behandlas, för att fordran ska försvinna från kundreskontran.

Om det är en delbetalning behöver du inte göra någon åtgärd. Annars lägger du in en bortskrivning.

När du har gjort rätt koppling och beloppen stämmer överens exakt visas en grön ikon på betalraden.

Relaterade avsnitt

Återrapportering inbetalningar, kortläge
Återrapportera kundinbetalningar
Gör bortskrivning vid inläsning
Radera en betalrad från inläsningsfil
Information Återrapportering

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)