Visma Administration 1000

Massuppdatera avtal

I programdelen Försäljning - Avtal - Avtal finns möjlighet att massuppdatera avtal. Istället för att ändra manuellt i varje enskilt avtal kan du uppdatera flera avtal samtidigt. Du kan till exempel använda funktionen om du har skapat flera hundra avtal och därefter kommer på att Nästa fakturadatum blev fel. Ett annat exempel kan vara om du vill ändra Period på flera av dina befintliga avtal.

Gör så här för att massuppdatera avtal:

  1. Välj Försäljning – Avtal – Avtal.

Listan över dina avtal visas. Här kan du manuellt markera de avtal som du vill uppdatera eller så använder du markeringshjälpen.

  1. Välj kommandot Markeringshjälp.
  2. Gör dina urval. Läs mer i Markeringshjälp, kommando.
  3. Välj Markera så markeras de avtal som omfattas av urvalet.
  4. Välj kommandot Massuppdatera.
  5. Lås upp de fält som du vill ändra och utför ändringen. Läs mer i Massuppdatera, kommando.
  6. Välj därefter OK.

Nu uppdateras alla markerade avtal med de nya uppgifterna.

Relaterade avsnitt

Avtalshantering
Avtal, listläge
Avtal, fliken Avtal
Avtal, fliken Faktureringsplan
Avtal, fliken Kunduppgifter
Avtal, fliken Moms, konton
Avtal, fliken Spårning
Fördela skattereduktion
Avtalsmallar, listläge
Avtalsmallar, fliken Avtalsmall
Avtalsmallar, fliken Spårning
Skapa avtalsmall via guide
Skapa avtalsmall utan guide
Skapa avtal från avtalsmall
Skapa fakturor från avtal
Kopiera avtal
Makulera ett avtal

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)