Visma Administration 1000

Skapa fakturor från avtal

Om du ska fakturera många avtal är det bra att ta en säkerhetskopia innan du gör detta. Skulle något vara fel kan du då backa genom att installera säkerhetskopian och börja om, i stället för att makulera varje faktura.

  1. Välj Försäljning - Avtal – Avtal.
  2. Välj kommandot Skapa fakturor.

Nu visas en lista med de fakturor som enligt respektive avtal är aktuella att fakturera fram till angivet datum. I kolumnen Period visas vilken avtalsperiod som fakturan avser.

  1. Markera de avtal du vill fakturera.

Om det finns något avtal i tabellen som inte ska faktureras kan du avmarkera detta i kolumnen längst till vänster. Du kan också välja Avbryt och ändra på fliken Faktureringsplan på själva avtalet. På fliken Faktureringsplan finns även uppgifter om kommande fakturering och det är datumet för nästa faktura som styr vilka fakturor som visas i listan Skapa faktura.

Om du vill skapa fakturor fram till ett annat datum än dagens datum, kan du räkna upp datumet i Fakturera t o m. Om du räknar upp datumet kommer den första fakturan som är möjlig att fakturera från respektive avtal att visas i listan. Listan kommer alltså endast att visa en rad per avtal, oavsett vilket datum som väljs i Fakturera t o m.

Om du vill spärra fakturering tillfälligt kan du i stället markera rutan Ej klar på fliken Avtal. Glöm inte att ta bort markeringen för att aktivera avtalet för fakturering senare.

  1. Välj vilket fakturadatum dina fakturor ska få.
Datum i Fakturera t o m Använder datumet i fältet Fakturera t o m.
Dagens datum Hämtar datumet från datorns klocka. Om du räknat upp datumet i Fakturera t o m, för att kunna skriva ut fakturor i förtid, kan du ändå få dagens datum som fakturadatum.
Avtalets datum för nästa faktura Om du räknat upp datumet i Fakturera t o m och vill skriva ut fakturor som egentligen inte ska faktureras ännu, kan du ange att det datum som enligt avtalet är nästa fakturadatum ska gälla som fakturadatum.
  1. Klicka på Skapa.

Nu skapas fakturor för alla avtal i tabellen. När fakturorna är skapade finns de under Försäljning - Kundfakturor och är märkta med fakturatypen Avt. Behöver du göra korrigeringar på avtalsfakturor gör du det på samma sätt som på en vanlig faktura.

  1. Välj Skriv ut - Fakturor och skriv ut fakturorna.

Avtalsfakturor ligger under valet Normala fakturor.

  1. Kontrollera att de är korrekta. Du kan korrigera fakturorna genom att ta bort markeringen för Utskrivet - Faktura, ändra och skriva ut dem igen.
  2. Godkänn utskriften när fakturorna är korrekta.
  3. Skriv ut fakturajournalen.

När journalen är utskriven till skrivare får du möjlighet att godkänna den och samtidigt föra över den automatiskt till bokföringen som nästa verifikat. Detta förutsatt att du inte har en markering vid Bokför journaler och momsrapporter manuellt under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring, fliken Grunduppgifter.

Relaterade avsnitt

Avtalshantering
Avtal, listläge
Avtal, fliken Avtal
Avtal, fliken Faktureringsplan
Avtal, fliken Kunduppgifter
Avtal, fliken Moms, konton
Avtal, fliken Spårning
Fördela skattereduktion
Avtalsmallar, listläge
Avtalsmallar, fliken Avtalsmall
Avtalsmallar, fliken Spårning
Skapa avtalsmall via guide
Skapa avtalsmall utan guide
Skapa avtal från avtalsmall
Kopiera avtal
Massuppdatera avtal
Makulera ett avtal

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...