Visma Administration 1000

Konteringsmallar, listläge

Programdelen finns under Bokföring - Konteringsmallar.

Här visas en lista över de konteringsmallar du har registrerat. Du kan lägga upp nya, bearbeta, radera och visa konteringsmallar.

En konteringsmall är en mall som du kan använda för vanliga eller återkommande konteringar. I mallen bestämmer du vilka konton som ska användas och hur verifikationen ska fördelas mellan kontona. Du kan arbeta med tre olika typer av mallar: mallar för bokföring, mallar för periodiseringar/fördelningar och mallar för leverantörsfakturor. I kolumnen Typ ser du vilken det är.

Varje företag har en egen uppsättning konteringsmallar. Vill du använda en mall i flera företag kan du exportera en eller flera mallar till en konteringsmallfil. Sedan kan du importera den filen till andra företag. På samma sätt kan du importera mallar som någon annan har skapat.

Det levereras färdiga konteringsmallar med programmet. Använd import-funktionen (Arkiv - Import) om du vill lägga in dem i det aktiva företaget. Innan du använder en färdig konteringsmall måste du kontrollera att den stämmer överens med den konteringsstandard som används i ditt företag. Är du osäker kan du fråga din redovisningsbyrå.

Överst i tabellen finns en urvalsrad som du kan använda för att söka i de olika kolumnerna. Läs mer i avsnittet Söka poster.

Vill du kopiera eller exportera innehållet i tabellen kan du göra det genom att högerklicka i tabellen och välja Kopiera/exportera tabellinnehåll. Läs mer i avsnittet Kopiera/exportera tabellinnehåll . Du måste ha behörigheten Utskrift för den valda programdelen för att funktionen ska vara aktiv.

Relaterade avsnitt

Konteringsmallar, kortläge
Skapa konteringsmall för löpande bokföring
Skapa konteringsmall för leverantörsfaktura
Skapa konteringsmall för periodisering/fördelning
Testa en konteringsmall
Importera konteringsmall
Exportera konteringsmall
Konteringsmallar vid verifikationsregistrering
Konteringsmall vid registrering av leverantörsfakturor
Konteringsmallar vid periodisering/fördelning
Arbeta med fliken Kommando
Kolumninställningar
Konteringsmallar för nedladdning

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.