Kopiera post

När du arbetar i listläge eller i kortläge kan du kopiera den aktiva postens uppgifter till en ny post. Gör så här:

  1. Markera eller visa den post du vill kopiera.
  2. Välj knappen Kopiera eller använd snabbkommandot Ctrl+K.

En dialogruta visas där du får möjlighet att ange ett nytt nummer för posten. Nästa lediga löpnummer ges som förslag. Om du ångrar dig väljer du Avbryt.

  1. Välj OK.

Relaterade avsnitt