Radera rad

Du kan använda knappen Radera för att radera en rad i ett dokument. Gör så här:

  1. Placera insättningspunkten på den rad du vill radera.
  2. Klicka på knappen Radera eller använd snabbkommandot Ctrl+R.
  3. Klicka på Ja.

Relaterade avsnitt