Uppdatera post

Knappen Uppdatera använder du för att säkerställa att du har de senaste uppgifterna framför dig. Du hittar knappen vid Åtgärder under menyraden. Du kan också trycka på F5-tangenten för att uppdatera poster.

Programmet använder sig av optimistisk transaktionshantering vilket innebär att flera personer kan ändra en post samtidigt, utan att programmet låser posten. Om flera användare försöker uppdatera samma post samtidigt blir det en resurskrock och då är det den ändring som utfördes först som gäller.

En uppdaterad post sparas först när användaren byter post, byter flik, byter till listläge eller väljer en annan programdel.

Relaterade avsnitt