Visma Administration 2000

Återrapportera kundinbetalningar

I Visma Administration 2000 kan du använda återrapportering för att underlätta hanteringen av kundinbetalningar som betalats via fil.

Du måste ha avtal med den bank och den tjänst du vill kunna hämta och läsa in filer från.

I programmet kan du läsa in återrapporteringsfiler med inbetalningar från följande tjänster:

  • Bankgiro Inbetalningar (BG Max)
  • PGs Total In Bas
  • PGs Total In med utökad sökning (vi har inte stöd för Total In ej utökad sökning)

Du kan också få återrapportering av dina leverantörsbetalningar på fil.

Följande steg beskriver hur du arbetar med återrapportering av kundinbetalningar:

Andra sätt att registrera inbetalningar på kan du läsa om i avsnitten Registrera inbetalning och Skapa direktbetalning.

Relaterade avsnitt

Återrapportering inbetalningar, kortläge
Återrapportera kundinbetalningar
Gör bortskrivning vid inläsning
Koppla betalrad till annan faktura
Radera en betalrad från inläsningsfil
Information Återrapportering

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)