Återrapportera kundinbetalningar

I Visma Administration 2000 kan du använda återrapportering för att underlätta hanteringen av kundinbetalningar som betalats via fil. Programmet stödjer återrapportering av kundinbetalningar för både inhemska och utländska kundfakturor.

Du måste ha avtal med den bank och den tjänst du vill kunna hämta och läsa in filer från.

I programmet kan du läsa in återrapporteringsfiler med inbetalningar från följande tjänster:

  • Camt.054
  • BG Max (Bankgiro)
  • Total In Bas (PlusGiro)
  • Total In med utökad sökning, det finns inte stöd för Total In ej utökad sökning (PlusGiro)

Du kan också få återrapportering av dina leverantörsbetalningar på fil. Läs mer i avsnittet Återrapportera leverantörsbetalningar.

Arbeta med återrapportering av kundinbetalningar

Följande steg beskriver hur du arbetar med återrapportering av kundinbetalningar:

Andra sätt att registrera inbetalningar på kan du läsa om i avsnitten Registrera inbetalning och Skapa direktbetalning.

Relaterade avsnitt