Återrapportera leverantörsbetalningar

I Visma Administration 2000 kan du använda återrapportering för att underlätta hanteringen av de leverantörsbetalningar som skickats via fil. Har du skickat dina leverantörsbetalningar till banken i formatet XML/ISO20022 (pain 001.001.03) hanterar programmet återrapportering i formatet camt.054. Detta gäller både svenska och utländska betalningar. För övriga format hanterar programmet endast återrapportering av inhemska betalningar i SEK.

Du måste ha ett avtal med den bank och den tjänst du vill kunna läsa in återrapporteringsfiler från. För att arbeta med återrapportering behöver du i företagsinställningarna välja format för dina utbetalningar. Du kan arbeta med återrapportering oavsett vilken bank du har. Har du DNB är formatet XML. Har du Danske Bank, Handelsbanken, SEB eller Swedbank väljer du något av formaten XML/ISO20022 eller LB, där XML/ISO20022 är ett mer framtidssäkert format. Har du Nordea Business som internetbank väljer du XML/ISO20022 eller PO3. Använder du Nordeas filbetalningstjänst Corporate Access kan du också arbeta med återrapportering, eftersom de använder sig av XML-formatet.

I programmet kan du läsa in återrapporteringsfiler med utbetalningar från följande tjänster:

  • CAMT.054
  • Bankgirots återrapporteringsfil
  • DA1, Nordeas återrapporteringsfil

Om du valt Bankgirots återrapporteringsfil kan du välja mellan två tjänster, Betalningsspecifikation respektive Betalningsbevakning. Av dessa tjänster ska du välja Betalningsspecifikation, eftersom Betalningsbevakning inte går att läsa in i programmet.

Du kan också få återrapportering av dina kundinbetalningar på fil. Läs mer i avsnittet Återrapportera kundinbetalningar.

Arbeta med återrapportering av leverantörsinbetalningar

Följande steg beskriver hur du arbetar med återrapportering av leverantörsinbetalningar:

Relaterade avsnitt