Återrapportera leverantörsbetalningar

I Visma Administration 2000 kan du använda återrapportering för att underlätta hanteringen av de leverantörsbetalningar som skickats via fil. Programmet hanterar endast återrapportering av inhemska betalningar i SEK.

Du måste ha ett avtal med den bank och den tjänst du vill hämta återrapporteringsfiler från.

I programmet kan du läsa in återrapporteringsfiler med utbetalningar från följande tjänster:

  • Bankgirots återrapporteringsfil
  • DA1, Nordeas återrapporteringsfil

Om du har valt LBR från Bankgirot kan du välja mellan två tjänster, Betalningsspecifikation respektive Betalningsbevakning. Av dessa tjänster ska du välja Betalningsspecifikation, eftersom Betalningsbevakning inte går att läsa in i programmet.

Du kan också få återrapportering av dina kundinbetalningar på fil. Läs mer i avsnittet Återrapportera kundinbetalningar.

Följande steg beskriver hur du arbetar med återrapportering av leverantörsinbetalningar:

Relaterade avsnitt

Utbetalningar, listläge
Utbetalningar, kortläge
Skapa utbetalning via betalfil
Skriva ut avier för utbetalning
Skapa manuell utbetalning
Kvitta debet mot kredit, leverantörsfaktura
Markera faktura som betald
Återrapportera leverantörsbetalningar
Allmänt om kreditfaktura

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.