Återrapportera leverantörsbetalningar

I Visma Administration 2000 kan du använda återrapportering för att underlätta hanteringen av de leverantörsbetalningar som skickats via fil. Har du skickat dina leverantörsbetalningar till banken i formatet XML/ISO20022 (pain 001.001.03) hanterar programmet återrapportering i formatet camt.054. Detta gäller både svenska och utländska betalningar. För övriga format hanterar programmet endast återrapportering av inhemska betalningar i SEK.

Du måste ha ett avtal med den bank och den tjänst du vill kunna läsa in återrapporteringsfiler från. För att arbeta med återrapportering behöver du i företagsinställningarna välja format för dina utbetalningar. Du kan arbeta med återrapportering oavsett vilken bank du har. Har du Danske Bank, Handelsbanken, SEB eller Swedbank väljer du något av formaten XML/ISO20022 eller LB, där XML/ISO20022 är ett mer framtidssäkert format. Har du Nordea Business som internetbank väljer du XML/ISO20022 eller PO3. Använder du Nordeas filbetalningstjänst Corporate Access kan du också arbeta med återraportering, eftersom de använder sig av XML-formatet.

I programmet kan du läsa in återrapporteringsfiler med utbetalningar från följande tjänster:

  • CAMT.054
  • Bankgirots återrapporteringsfil
  • DA1, Nordeas återrapporteringsfil

Om du valt Bankgirots återrapporteringsfil kan du välja mellan två tjänster, Betalningsspecifikation respektive Betalningsbevakning. Av dessa tjänster ska du välja Betalningsspecifikation, eftersom Betalningsbevakning inte går att läsa in i programmet.

Du kan också få återrapportering av dina kundinbetalningar på fil. Läs mer i avsnittet Återrapportera kundinbetalningar.

Arbeta med återrapportering av leverantörsinbetalningar

Följande steg beskriver hur du arbetar med återrapportering av leverantörsinbetalningar:

Relaterade avsnitt

Supportforum