Fördela skattereduktion, avtal

Knappen Fördela skattereduktion hittar du i kortläget för Avtal, Order respektive Kundfakturor. För att knappen ska visas måste du ha markerat både Fakturerar husarbete/grön teknik i företagsinställningarna och Innehåller grön teknik eller Innehåller husarbete på fakturan/ordern/avtalet. Fältet Innehåller grön teknik finns endast under Orderoch Kundfakturor.

Om Fördela reduktionen manuellt inte är markerat fördelar programmet beloppet jämnt mellan personerna. Om kunden inte har rätt att få avdrag för hela beloppet ändrar du detta manuellt. Du markerar då Fördela reduktionen manuellt och skriver in beloppet som kunden har rätt till. Fältet Fördela reduktionen manuellt visas inte när du arbetar med avtal.

Om det är flera personer som äger fastigheten och som ska göra avdrag lägger du till dessa genom att skriva in personnummer och namn.

Relaterade avsnitt