Kundfakturor, fliken Faktura

Programdelen finns under Försäljning - Kundfakturor, fliken Faktura.

I den här arbetsbilden skapar du din faktura eller redigerar en befintlig. Är fakturan redan skickad kan du ta bort markeringen i Faktura under Skickad och du kan då göra ändringar och skicka den igen. Om fakturan finns med på en journal (d v s om det finns en markering i rutan Journal) kan du inte ändra fakturan.

Det måste finnas en konteringskod för varje artikel du lägger in, i kolumnen Konto, annars kan du inte skriva ut någon fakturajournal. När det gäller markeringsrutan Inkl moms är det viktigt att du har rätt inställning där innan du lägger in artiklarna. Ändrar du den markeringen efteråt räknas inte priset till kund om.

Hur stor avrundningen ska vara anger du i företagsinställningarna. Den bör inte vara större än till hel krona för annars blir momsen fel.

Om du ska fakturera husarbete eller installation av grön teknik markerar du rutan Innehåller husarbete respektive Innehåller grön teknik. Rutorna visas endast om du har aktiverat Fakturerar husarbete/grön teknik i företagsinställningarna.

Du som har valt att arbeta med Extra dokument hittar ytterligare information i avsnittet Extra dokument.

Fakturan du skapar skickas enligt det val som är gjort vid fältet Utskriftsval. Det smidigaste sättet för dig att fakturera är att använda något av utskriftsvalen Brev, E-faktura eller E-post. Läs mer om de olika utskriftsvalen och hur du arbetar med e-dokument i avsnittet Digitala fakturor och dokument.

Relaterade avsnitt

Kundfakturor, listläge
Kundfakturor, fliken Kunduppgifter
Kundfakturor, fliken Moms, konton
Kundfakturor, fliken Spårning
Skapa kundfaktura
Skapa kundfaktura från order
Skapa kontantnota
Skapa kreditfaktura
Skapa samlingsfaktura
Skapa kundfakturor som innehåller husarbete/grön teknik
Skapa periodisering
Ändra kundfaktura
Kopiera kundfaktura
Makulera kundfaktura
Radera fakturarad
Betalningspåminnelser
Visma AutoCollect
Ange överlåtelsetext vid fakturabelåning
Skicka fakturor med 3 avier
Ange hänvisningar på utlandsfakturor
Förseningsavgift
Restaurangmoms
QR-kod på kundfakturor
Hur gör jag för att skriva ut en egen fakturakopia?

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.