Kundfakturor, fliken Faktura

Programdelen finns under Försäljning - Kundfakturor, fliken Faktura.

I den här arbetsbilden skapar du din faktura eller redigerar en befintlig. Är fakturan redan skickad kan du ta bort markeringen i Faktura under Skickad och du kan då göra ändringar och skicka den igen. Om fakturan finns med på en journal (d v s om det finns en markering i rutan Journal) kan du inte ändra fakturan.

För varje transaktion behöver ett konto vara angivet i kolumnen Konto och en momskod i kolumnen Momskod. Har du en artikelkontering på dina artiklar föreslås dessa uppgifter automatiskt.

Hur stor avrundningen ska vara anger du i företagsinställningarna. Avrundningen bör göras till närmaste hel krona.

Om du ska fakturera husarbete eller installation av grön teknik markerar du rutan Innehåller husarbete respektive Innehåller grön teknik. Rutorna visas endast om du har aktiverat Fakturerar husarbete/grön teknik i företagsinställningarna.

Du som har valt att arbeta med Extra dokument hittar ytterligare information i avsnittet Extra dokument.

Fakturan du skapar skickas enligt det val som är gjort vid fältet Utskriftsval. Det smidigaste sättet för dig att fakturera är att använda något av utskriftsvalen Brev, E-faktura, E-post eller Kivra. Läs mer om de olika utskriftsvalen och hur du arbetar med e-dokument i avsnittet Detta är Digitala fakturor och dokument.

Vill du skriva ut en skickad faktura på nytt gör du det via utskriften Skickade fakturor.

Relaterade avsnitt