Avtal, fliken Avtal

Programdelen finns under Försäljning - Avtal - Avtal, fliken Avtal.

På den här fliken kan du bearbeta grunduppgifterna för avtalet, på ungefär samma sätt som du arbetar med fliken Faktura i programdelen Kundfakturor.

För varje transaktion behöver ett konto vara angivet i kolumnen Konto och en momskod i kolumnen Momskod. Har du en artikelkontering på dina artiklar föreslås dessa uppgifter automatiskt.

När det gäller markeringsrutan Inkl moms är det viktigt att du har rätt inställning där innan du lägger in artiklarna. Ändrar du den markeringen efteråt räknas inte priset till kund om.

Hur stor avrundningen ska vara anger du i företagsinställningarna. Avrundningen bör göras till närmaste hel krona.

Relaterade avsnitt