Order, fliken Order

Programdelen finns under Försäljning - Order, fliken Order.

I den här arbetsbilden skapar du din order eller redigerar en befintlig. Ordern kan vara skapad från en offert. Det gör man i offert-rutinen med hjälp av kommandot Skapa order. Du kan också skapa den helt från början här. När ordern är klar kan du skapa en faktura av genom att använda kommandot Skapa faktura.

Har du valt att ta emot e-order känner programmet av om det finns några e-ordrar att läsa in när du väljer Försäljning - Order. Detta visas i en informationslist ovanför arbetsbilden eller som en notifiering i programmets sidopanel. När du läser in en e-order skapas dokumentet i ditt program och uppgifterna läggs in automatiskt. Därefter behandlar du ordern enligt dina normala rutiner. Läs mer i avsnitten Ta emot e-dokument och Läs in e-order, kommando.

När det gäller markeringsrutan Inkl moms är det viktigt att du har rätt inställning där innan du lägger in artiklarna. Ändrar du den markeringen efteråt räknas inte priset till kund om.

Hur stor avrundningen ska vara anger du i företagsinställningarna. Avrundningen bör göras till närmaste hel krona.

Vilka dokument som är skickade från ordern kan du hålla reda på med hjälp av markeringsrutorna under Skickad. På samma sätt kan du med hjälp av rutorna längst ner hålla reda på om det har skapats en faktura eller en restorder av den här ordern.

För att få med en textrad på en restorder använder du kommandot Ctrl+H när du står på textraden. Då visas en röd knappnål till vänster som innebär att textraden kommer att skrivas ut både på restorder och faktura. Om du vill få med en textrad på en beställning använder du kommandot Ctrl+B när du står på textraden. En gul knappnål till vänster visar att textraden kommer att skrivas ut på beställningen. Dessa kommandon går bara att använda på textrader utan summa.

Om du har valt att arbeta med Extra dokument hittar du ytterligare information i hjälpavsnittet Extra dokument.

Relaterade avsnitt