Order, fliken Order

Programdelen finns under Försäljning - Order, fliken Order.

I den här arbetsbilden skapar du din order eller redigerar en befintlig. Ordern kan vara skapad från en offert. Det gör man i offert-rutinen med hjälp av kommandot Skapa order. Du kan också skapa den helt från början här.

Har du valt att ta emot e-order via AutoInvoice känner programmet av om det finns några e-ordrar att läsa in när du väljer Försäljning - Order. Detta visas i en informationslist ovanför arbetsbilden eller som en notifiering i programmets sidopanel. När du läser in en e-order skapas dokumentet i ditt program och uppgifterna läggs in automatiskt. Därefter behandlar du ordern enligt dina normala rutiner. Läs mer i avsnitten Ta emot dokument via Visma AutoInvoice och Läs in e-order, kommando.

När det gäller markeringsrutan Inkl moms är det viktigt att du har rätt inställning där innan du lägger in artiklarna. Ändrar du den markeringen efteråt räknas inte priset till kund om.

Hur stor avrundningen ska vara anger du i företagsinställningarna. Den bör inte vara större än till hel krona, annars blir momsen fel.

Vilka dokument som är utskrivna från ordern kan du hålla reda på med hjälp av markeringsrutorna under Utskrivet. På samma sätt kan du med hjälp av rutorna längst ner hålla reda på om det har skapats en faktura eller en restorder av den här ordern.

För att få med en textrad på en restorder använder du kommandot Ctrl+H när du står på textraden. Då visas en röd knappnål till vänster som innebär att textraden kommer att skrivas ut både på restorder och faktura. Om du vill få med en textrad på en beställning använder du kommandot Ctrl+B när du står på textraden. En gul knappnål till vänster visar att textraden kommer att skrivas ut på beställningen. Dessa kommandon går bara att använda på textrader utan summa.

Om du har valt att arbeta med Extra dokument hittar du ytterligare information i hjälpavsnittet Extra dokument.

Relaterade avsnitt

Order, listläge
Order, fliken Kunduppgifter
Order, fliken Moms, konton
Order, fliken Spårning
Skapa order
Skapa restorder
Kopiera order
Makulera order
Radera orderrad
Skapa samlingsfaktura

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.