Hantera utländsk moms i ditt program

Visma Administration 2000 hanterar inte utländsk momsredovisning per automatik, men rapporten Kundfakturor per konto kan hjälpa dig med detta.

Om du som byrå samarbetar med din kund i Visma eEkonomi Fakturering följer du instruktionerna under rubriken Fakturor i avsnittet Synka - Visma eEkonomi Fakturering, kommando.

Mini One Stop Shop, MOSS

Från och med 1 januari 2015 infördes nya regler för dig som säljer elektroniska tjänster, telekommunikationstjänster eller sändningstjänster till privatpersoner i andra EU-länder. Denna typ av tjänster ska beskattas i det land där köparen finns och det är du som säljare som ansvarar för att betala in momsen. För att underlätta redovisningen av moms har Skatteverket infört e-tjänsten, Mini One Stop Shop (MOSS). Läs mer på Skatteverket.se.

Du som är registrerad för MOSS lämnar din deklaration samt betalar din moms till Skatteverket. Skatteverket ser till att momsen kommer till respektive land. Den särskilda deklarationen för MOSS är en helt egen deklaration där du endast ska redovisa omsättningen av ovanstående tjänster. Deklarationen för MOSS ingår inte i momsdeklarationen. Varor och andra tjänster redovisas i den vanliga momsdeklarationen.

I Visma Administration 2000 kan du använda rapporten Kundfakturor per konto om du ska redovisa försäljning enligt MOSS, men även om du är momsregistrerad i ett annat land. Rapporten visar summering av fakturarader per konto i valuta och svenska kronor och du kan göra urval på bl a konton och land. I avsnittet Rapporter att läsa in finns information om hur du läser in rapporten till ditt program.

Momsregistrering utomlands

För att hantera utländsk moms i programmet kan du använda särskilda bokföringskonton för omsättning och moms, som avser det aktuella landet.

Om du ska redovisa moms i ett annat land och inte kan använda den svenska momsdeklarationen som finns i programmet, kan du med hjälp av rapporten Kundfakturor per konto få ut de uppgifter som krävs.

Gör så här för att redovisa MOSS eller omsättning och moms till utlandet, tex Finland:

  1. Lägg upp nya konton, t ex konto 3047 "Försäljning finsk moms 24%" och 2619 "Finsk utgående moms 24%". Inget av kontona ska ha någon momsrapportkod. Om du fakturerar i olika valutor till ett och samma land måste du ha ett konto för varje valuta.
  2. Lägg upp en artikel som du t ex kallar "Finsk utgående moms 24%" och plocka upp en artikelkontering där du anger 2619 som försäljningskonto.
  3. Gör inställningar i kundregistret. Ange land på kunden för att göra det möjligt att göra urval vid utskrift. Kunderna i ett land som du ska deklarera moms till ska ha en markering för Export men ingen markering för EU-kund med VAT-nr, eftersom den försäljningen inte ska redovisas på rapporten EU periodisk sammanställning.
  4. Skapa din faktura. På fakturan till t ex Finland ska du manuellt på artikelraden ange försäljningskonto 3047.

Om du aldrig har någon försäljning till något land utanför EU kan du istället skapa separata artiklar för din finska försäljning. Dessa artiklar ska då ha en artikelkontering som har 3047 som försäljningskonto för Export. Detta konto hämtas då med automatik till artikelraden på fakturan.

Har du omfattande försäljning till Finland kan det vara mer praktiskt att låta omsättningen bokföras som vanlig svensk försäljning utan moms och sedan föra över det som ska deklareras till Finland i en klumpsumma i efterhand, innan den svenska momsrapporten görs.

  1. Räkna manuellt ut den finska momsen när du har lagt in alla artikelrader på fakturan. Därefter plockar du upp artikeln "Finsk utgående moms 24%" och anger momsbeloppet som pris på den raden.
  2. Journalför fakturan för att den ska komma med på rapporten Kundfakturor per konto.
  3. Skriv ut rapporten med urval för kontonummer, t ex 2619,3047. De summor som rapporten visar kan du använda för att göra momsdeklaration till annat land eller, om du säljer telekommunikationstjänster, för att fylla i skatteverkets e-tjänst för MOSS.

Relaterade avsnitt

Moms
Rapporter att läsa in
Artikelkonteringar, företagsinställningar

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.