Exempel på automatfördelningar

I följande exempel på automatfördelningar utgår vi från kontoplanstyp BAS 2013. Använder du en annan kontoplanstyp väljer du motsvarande konton i din kontoplan.

Automatfördelningar använder du om du vill få en fråga om en fördelning ska göras när ett visst konto används annars kan du använda konteringsmallar eller periodiseringar för att fördela bokföringstransaktioner. Läs mer i avsnitten Skapa konteringsmall för periodisering/fördelning och Periodisering.

Relaterade avsnitt