Automatfördelningar, kortläge

Automatfördelningar hittar du under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring - Automatfördelningar.

Här lägger du in uppgifterna för en automatfördelning eller bearbetar uppgifterna för en befintlig. Du kan lägga upp nya, ändra och radera automatfördelningar direkt här i arbetsbilden.

Automatfördelningar använder du om du vill få en fråga om en fördelning ska göras när ett visst konto används annars kan du använda konteringsmallar eller periodiseringar för att fördela bokföringstransaktioner. Läs mer i avsnitten Skapa konteringsmall för periodisering/fördelning och Periodisering.

Relaterade avsnitt