Automatfördelningar, listläge

Automatfördelningar använder du om du vill få en fråga om en fördelning ska göras när ett visst konto används annars kan du använda konteringsmallar eller periodiseringar för att fördela bokföringstransaktioner. Läs mer i avsnitten Skapa konteringsmall för periodisering/fördelning och Periodisering.

I listläget ser du vilka automatfördelningar som redan finns upplagda. Du kan välja bland dem när du ska knyta en automatfördelning till ett konto i kontoplanen.

Vill du se ytterligare uppgifter om en automatfördelning, dubbelklickar du på raden där automatfördelningens beteckning finns. Då visas kortläget för Automatfördelningar. Det är kortläget du använder när du lägger upp en ny eller redigerar en befintlig automatfördelning.

Du kan lägga upp nya, ändra och radera befintliga automatfördelningar.

Relaterade avsnitt