Visma Scanner, företagsinställningar

Du hittar programdelen under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mina tjänster - Visma Scanner.

Här gör du de inställningar som ska gälla när du arbetar med Visma Scanner tillsammans med programdelen Inläsning underlag. Du kan ange om du vill att det automatiskt ska göras en kontroll på om det finns scannade underlag att läsa. Kontrollen görs då när du öppnar programdelen Inläsning underlag eller när du väljer kommandot Hämta nya underlag. Är rutan Kontrollera om det finns scannade underlag att läsa in inte markerad kommer programmet inte att känna av om det finns underlag att läsa in.

I den här arbetsbilden kan du också ange om du vill använda specifika konteringsmallar för dina underlag beroende på hur underlaget är betalt. I avsnittet Konteringsmallar för nedladdning kan du ladda ner färdiga konteringsmallar som hanterar kontering av fikainköp kontant eller med kort.

Vill du skapa egna konteringsmallar av typen Verifikation för inlästa, scannade kvitton, så ska du tänka på följande för att uppgifterna från Visma Scanner ska kunna läggas på ett korrekt sätt:

  • första raden i mallen är den som ska krediteras med totalbeloppet för kvittot, där ska det stå {Belopp} i kolumnen Belopp.

  • andra raden i mallen är raden för moms, där ska det stå {Moms} i kolumnen Belopp.

  • det måste finnas ett konto angivet i kolumnen Konto eftersom du inte fyller i någon mallvärdestabell för konteringsmallen när du läser in underlaget.

  • konteringsmallen måste kunna utföras utan att du behöver ange några uppgifter vid konteringstillfället.

Relaterade avsnitt