Gör ny statuskontroll, kommando

Kommandot Gör ny statuskontroll visas under Inköp - Inläsning underlag och Bokföring - Inläsning underlag.

Du använder kommandot för att kontrollera statusen på dina underlag. Om förutsättningarna har ändrats under tiden du har arbetat i programdelen Inläsning underlag, kommer statusen att uppdateras.

Läs mer om de olika statusmeddelanden som kan visas i avsnittet Status vid inläsning av underlag.

Relaterade avsnitt