Kontoplan, fliken Kontoplan

Programdelen finns under Bokföring - Kontoplan, fliken Kontoplan.

När du i fönstret för kontoplanen väljer knappen Ändra eller Ny visas kortläget för kontot. Om du väljer knappen Ändra visas det konto som är markerat i listläget. Om du väljer Ny är bilden tom. Du kan också komma till kortläget genom att markera ett konto i listan och därefter välja knappen Kort eller dubbelklicka med musen på det markerade kontot.

Om du lägger upp egna konton måste du kontrollera att alla konton som berör momsrapporten har momsrapportkod. I de kontoplaner som finns i programmet vid leverans är korrekta momsrapportkoder registrerade.

SRU-koden används för att räkenskapsschemat ska bli rätt. I de kontoplaner som medföljer programmet finns SRU-koder angivna för kontona.

Markeringsrutan Aktivt använder du för att ange om konton ska kunna användas för kontering. För de konton du inte använder är det bra att ta bort markeringen i kolumnen Aktivt. Du kan använda kommandot Massuppdatera för detta.

Vid Tillåt manuell kontering anger du om det är tillåtet att manuellt kontera kontot eller om det endast ska användas vid automatisk överföring d v s från t ex kund- eller leverantörsreskontran. De konton som normalt berörs är lager, kundfordringar och leverantörsskulder.

Läs om hur du lägger upp nya konton i avsnittet Lägg till nytt konto. Vill du göra ändringar på flera konton samtidigt kan du använda dig av kommandot Massuppdatera.

Relaterade avsnitt