Visma Scanner

Vill du arbeta smart och effektivt i ditt program använder du appen Visma Scanner för att kostnadsfritt scanna (fotografera), spara och skicka kvitton och leverantörsfakturor vidare digitalt till Visma Administration 2000. Där konteras underlagen och verifikationer respektve leverantörsfakturor skapas automatiskt.

När det gäller leverantörsfakturor är det dock smidigare och effektivare att ta emot e-fakturor från dina leverantörer, än att använda appen.

Även om du använder appen Visma Scanner så är det fortfarande kvittot/leverantörsfakturan som gäller som originalhandling och måste sparas i pappersform i tre år. Det fjärde året behöver du inte spara pappersoriginalet utan kan fortsätta att ha kvar underlaget digitalt i fyra år till. Totalt ska underlag sparas i sju år.

Vill du veta mer om vad som gäller vid arkivering hittar du det här.

Relaterade avsnitt

Ladda ner appen Visma Scanner
Skicka underlag med e-post till Visma Scanner
Koppla underlag, kommando
Ej kontrollerade underlag, kommando
Underlag till verifikation/leverantörsfaktura
Läs in underlag
Inläsning underlag, listläge
Aktivera Visma Scanner i Visma Administration
Skicka underlag med Visma Scanner till Visma Administration

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.