Kontoplaner

BAS-kontoplanen är en standardiserad kontoplan som är anpassad till årsredovisningslagen, skattelagstiftningen och gällande redovisningsrekommendationer. På vismaspcs.se kan du läsa mer om vad en baskontoplan är.

De BAS-kontoplaner som finns i ditt program innehåller kontoplaner för aktiebolag, ekonomisk förening, enskild firma, förening, handelsbolag och kyrka. Varje år kommer det en ny BAS-kontoplan för respektive bolagstyp. Du kan jämföra din befintliga kontoplan med programmets senaste kontoplan via kommandot Kontrollera mot ny kontoplan.

Vi rekommenderar att du alltid väljer den senaste kontoplanen för den kontoplanstyp du väljer när du skapar nytt år eller ett nytt företag.

Om du vill använda en kontoplan från ett annat företag kan du exportera kontoplanen från det företaget och sedan välja den (kpx-filen) när du skapar ett nytt företag eller nytt år. Den exporterade filen behöver ligga i mappen Kpl under C:\ProgramData\SPCS\SPCS Administration\Gemensamma Filer.

Vill du ha hjälp med vilka konton du ska använda när du bokför rekommenderar vi att du vänder dig till Visma Spcs forum för bokföringsfrågor. Där kan du hitta svar på frågor du har, men även ställa egna frågor till forumets användare.

I programmets kontoplaner kan det finnas flera konton för samma sak. Dels kan det finnas konton som programmet föreslår i företagsinställningarna när du skapar ett nytt företag, dessa är markerade som aktiva. Dels kan det finnas motsvarande konton för samma sak som BAS föreslår, dessa är markerade som inaktiva. För vissa av de inaktiva kontona som BAS föreslår saknas momskod, även om det krävs. I dessa fall måste du själv välja rätt momskod, beroende på vad du ska bokföra på kontot. Detta gäller till exempel konto 3211, 3212, 3300, 3400, 4200, 4211, 4212 och 4532.

Du kan också välja formen Tom kontoplan för varje kontoplanstyp. Då skapas ett år med en helt tom kontoplan där du får lägga upp alla konton själv från början.

Relaterade avsnitt