Underlag till verifikation/leverantörsfaktura

Fönstret Underlag till verifikation/leverantörsfaktura visar de underlag som finns kopplade till verifikationen/ leverantörsfakturan och öppnas från kortläget med knappen Underlag. Knappen visas bara när det finns underlag från Visma Scanner kopplat till verifikationen/leverantörsfakturan.

Om ett underlag är felaktigt kopplat, välj Ta bort koppling. Underlaget är nu inte längre kopplat till verifikationen/leverantörsfakturan.

Relaterade avsnitt

Visma Scanner
Skicka underlag med e-post till Visma Scanner
Koppla underlag, kommando
Ångra koppling av underlag från Visma Scanner

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.