Ändra rad i verifikation

Om du skulle skriva fel någonstans rättar du enkelt till det. Verifikationen sparas först när du har valt Registrera. Fram till dess kan du alltså ändra dina uppgifter utan problem. Gör så här:

  1. Flytta insättningspunkten dit där du vill ändra.
  2. Genomför ändringen.
  3. Tryck på Enter-tangenten för att verifiera ändringen.

Du har också möjlighet att ändra verifikationen efter att den är registrerad. Om du i företagsinställningarna har valt att arbeta med preliminära verifikationer ändrar du verifikationsrader genom att använda kommandona Ta bort rad eller Ta bort alla rader. Har du valt att arbeta med ändringsverifikationer ändrar du rader genom att skapa en ändringsverifikation. Inställningen för preliminära verifikationer görs under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring, fliken Verifikationer.

Om du stryker eller lägger till rader på en verifikation som är skapad från en periodisering, så kommer totalbeloppet på verifikationen att bli fel. Det totalbeloppet kommer sedan användas i kolumnen Utfört belopp på rapporten Periodiseringar - Sammanställning, vilket innebär att kolumnen Kommande periodiseringar visar fel uppgifter.

Relaterade avsnitt