Registrera ändringsverifikation

Om du valt att inte använda preliminära verifikationer eller om du behöver ändra en verifikation som ligger i en låst månad måste du registrera en ändringsverifikation.

På ursprungsverifikationen kan du se verifikationsnumret för ändringsverifikationen i kolumnen Korrigerad av. På ändringsverifikationen kan du se verifikationsnumret för verifikatet som den korrigerar i kolumnen Korrigerar.

Gör så här:

  1. Välj Bokföring - Verifikationer.
  2. Markera i listläget den verifikation du vill skapa ändringsverifikationen för eller öppna verifikationen i kortläget.
  3. Välj kommandot Skapa ändringsverifikation.
  4. Kontrollera att det är rätt verifikation som ska korrigeras och välj om du vill kopiera verifikationen med omvända tecken.
  5. Klicka på OK.
  6. Gör dina ändringar.
  7. Välj Registrera.

Tänk på att det är de två verifikationerna tillsammans som ska bli den rätta konteringen i bokföringen.

Relaterade avsnitt