Rutan Sök

När en lista visas, t ex listan över leverantörer, finns normalt insättningspunkten i rutan Sök. Sökrutan kan du använda för att göra en direktsökning i listläget.

Sökningen sker från vänster till höger i det du skriver in. Skriver du in ett tecken letar programmet upp den första posten i listan som börjar på det tecknet. Skriver du in ytterligare ett tecken letar programmet upp den första posten som börjar på dessa två tecken osv. Sökningen sker i den ordning som är vald i listan Urval/sortering. Vilken ordning som är vald visas direkt efter själva sökfältet.

Tänk på att du och också enkelt kan söka och filtrera via den översta raden i tabellen.

Det är endast det 256 första posterna som stämmer med ditt sökord som visas.

Relaterade avsnitt