Söka i fält med listknapp

I fält som har en listknapp kan du söka efter en post. Det kan finnas fält med listknappar både i sidhuvuden och i tabeller.

Gör så här:

  1. Placera insättningspunkten i önskat fält.
  2. Börja skriva efter det du söker efter.

En lista fälls ned. Ditt sökord visas i sökfältet och de poster som stämmer med ditt sökord visas i tabellen. Skriver du till exempel in ett L listas alla poster som börjar på L. Lägger du till ett ö listas alla poster som börjar med Lö och så vidare. Det fungerar likadant med siffror. Raderar du allt i sökrutan visas alla dina poster i tabellen.

För att listan med poster automatiskt ska visas när du skriver in text i fält med listknappar ska du se till att valet Visa lista automatiskt vid sökfält är markerat. Det gör du under Arkiv - Inställningar - Programinställningar. Om valet inte är markerat trycker du på Alt+Pil ned för att visa listan med poster.

I listans sökfält kan du också använda olika sökvillkor för att hitta den post du letar efter. Du kan till exempel använda * för att söka på del av ord. Skriver du in *bolaget så visas alla poster som slutar på bolaget, skriver du in *bol* listas alla poster som innehåller bokstäverna bol. Sökvilllkoret .. kan du använda för att söka efter till exempel leverantörer inom ett visst intervall. Skriver du in 100..115 visas leverantörer som har leverantörsnummer mellan 100 och 115. Läs mer om hur du kan använda sökvillkor i avsnitten Sökvillkor i olika typer av fält och Sökvillkor.

  1. Dubbelklicka på den post du vill hämta eller markera posten och tryck Enter.

Ändra sorteringsordning

I flera av listorna kan du välja sorteringsordning. Det valet sorterar om listan, men det avgör också hur du kan söka i fältet. När det gäller leverantörer kan du t ex välja att söka på namn i stället för leverantörsnummer genom att välja Namn.

Gör så här för att ändra sorteringsordning i listan:

  1. Placera insättningspunkten i önskat fält.
  2. Klicka på listknappen till höger om fältet eller tryck på Alt+Pil ned.
  3. Välj den sorteringsordning du vill ha i fältet Ordningar.

Listan sorteras om och du kan därefter söka i den på samma sätt som ovan.

Relaterade avsnitt