Visma Administration 500

Söka i fält med listknapp

I fält som har en listknapp kan du söka efter en post. Det kan finnas fält med listknappar både i sidhuvuden och i tabeller.

Gör så här:

  1. Placera insättningspunkten i önskat fält.
  2. Klicka på listknappen till höger om fältet eller tryck på Alt+Pil ned.
  3. Dubbelklicka på den post du vill hämta eller markera posten och tryck Enter.

Du kan även söka i listan genom att skriva in text i fältet. Samtidigt som du skriver in text bläddras de poster fram som stämmer överens med det du skriver in. Skriver du till exempel in ett L listas alla poster som börjar på L. Lägger du till ett ö listas alla poster som börjar med Lö o s v. Det fungerar likadant med siffror. Detta kan du använda för att snabbt leta upp en post du vet vad den börjar på, men där du inte vet hela namnet eller numret.

Ändra sorteringsordning

I flera av listorna kan du välja sorteringsordning. Det valet sorterar om listan, men det avgör också hur du kan söka i fältet. När det gäller leverantörer kan du t ex välja att söka på namn i stället för leverantörsnummer genom att välja Namn.

Gör så här för att ändra sorteringsordning i listan:

  1. Placera insättningspunkten i önskat fält.
  2. Klicka på listknappen till höger om fältet eller tryck på Alt+Pil ned.
  3. Välj den sorteringsordning du vill ha i fältet Ordningar.

Listan sorteras om och du kan därefter söka i den på samma sätt som ovan.

Relaterade avsnitt

Urval/sortering
Söka poster
Sökvillkor
Rutan Sök
Navigering

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)