Registrera delbetalning

Programdelen hittar du under Betalningar - Inbetalningar.

Om kunden har gjort en delbetalning kan du först registrera det delbetalda beloppet och sedan registrera resten när det betalas in. Det är viktigt att det du registrerar stämmer överens med vad som står på avräkningen från Plus- eller Bankgirot.

Gör så här för att registrera en delbetalning:

  1. Välj Betalningar - Inbetalningar.
  2. Klicka på knappen Ny.
  3. Kontrollera att du har rätt betaldatum.
  4. Ange betalsätt. Du kan plocka upp betalsätt genom att klicka på listknappen.
  5. Ange fakturanumret i inbetalningsbunten. Fakturans uppgifter visas.
  6. Skriv in det belopp kunden har betalat in.

När du registrerar en delbetalning ska du inte ange någon bortskrivningskod. Det resterande beloppet ska kvarstå på fakturan så att den inbetalningen kan registreras när den kommer in.

Om du har ytterligare inbetalningar att registrera på samma bunt placerar du insättningspunkten i kolumnen Fakturanummer igen.

Relaterade avsnitt