Registrera inbetalning

Här beskrivs hur du registrerar flera betalningar från kunder.

Om du vill registrera enstaka betalningar kan du använda kommandot Direktbetala under Försäljning - Kundfakturor. Läs mer i avsnittet Skapa direktbetalning.

För kontantnotor behöver du inte registrera några inbetalningar utan de blir automatiskt markerade som slutbetalda när fakturan skapas.

Gör så här för att registrera en inbetalning:

  1. Välj Betalningar - Inbetalningar.
  2. Välj ny bunt genom att klicka på Ny (Ctrl+N).
  3. Skriv det datum inbetalningen gjordes vid Betdat. Programmet föreslår gårdagens datum.
  4. Ange vilket betalsätt som har använts för betalningarna. Du kan plocka upp betalsätt genom att klicka på listknappen. De betalsätt/konto du får upp här är de som du har lagt in under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning - Betalsätt. Det går endast att välja ett betalsätt per inbetalningsbunt.

Numret på inbetalningsbunten sätts automatiskt när du har angett betalsätt och tryckt på Enter-tangenten. Under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Nummerserier anger du vilket startnummer som nummerserien för inbetalningsbuntar ska börja med.

  1. Skriv eventuell text som följer med inbetalningsbunten.
  2. Ange fakturanumret på den första fakturan du vill registrera som betald eller hämta fakturan med listknappen.
  3. I kolumnen Belopp ges fakturans saldo som förslag. Ändra det om kunden har betalat in ett annat belopp. Ändringen ska då göras i kolumnen Belopp och inte i Belopp kr.

Arbetar du med utländsk valuta ges fakturans belopp i svenska kronor som förslag. Om du hellre vill skriva in betalkursen kan du göra det i kolumnen Valutakurs, och då räknar programmet ut beloppet i svenska kronor. Du kan också ange det inbetalda beloppet i fältet Belopp kr för att få fram en kursdifferens.

Om inte hela beloppet på fakturan betalas står resterande belopp kvar som obetalt.

Kommer kunden inte att betala restbeloppet gör du en bortskrivning. Läs mer i avsnittetGör bortskrivning.

  1. Fortsätt med nästa betalda faktura genom att ange fakturanumret på nästa tomma rad i övre tabellen.
  2. Välj Skriv ut - Inbetalningsjournal när alla inbetalningar är registrerade.

När journalen är utskriven till skrivare får du möjlighet att godkänna den och samtidigt föra över den automatiskt till bokföringen som nästa verifikat.

Du kan välja om du vill skriva ut dina journaler detaljerat. Det innebär att du får över journalerna rad för rad till bokföringen. Om du hellre vill att bokföringsordern ska vara summerad per konto går det också bra.

Om du markerar för En verifikation per affärshändelse under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring, fliken Grunduppgifter, kommer det att skapas en verifikation per faktura. Om den inte är markerad blir det en verifikation för alla fakturor som är med på journalen.

Den automatiska överföringen görs inte om du har markerat Bokför journaler och momsrapporter manuellt under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring, fliken Grunduppgifter. Då måste du registrera bokföringsunderlaget manuellt i bokföringen.

Om du godkänt journalerna kan du inte skriva ut dem igen. Det är därför viktigt att du kontrollerar att journalerna är korrekta och utskrivna, innan du godkänner och sparar dem. Du kan skriva ut en kopia på journalen, men du får inte med bokföringsunderlaget. Denna utskrift finns under Bokföring - Gamla journaler.

Om du har skrivit in en felaktig faktura, raderar du raden som är felaktig genom att markera någonstans på raden och klicka på Radera (Ctrl+R).

När du har raderat den felaktiga betalningen kommer fakturans saldo att uppdateras så att du kan betala den på nytt.

Du kan inte radera hela betalordern om den är felaktig. Istället får du makulera den genom att markera rutan Makulerad i kortläget för inbetalningsbunten.

Relaterade avsnitt

Sökord: betalning kundfaktura, betalning faktura