Inbetalningar, kortläge

Programdelen finns under Betalningar - Inbetalningar.

I kortläget registrerar du inbetalningsbuntarna. Du registrerar alltså alla inbetalningar du får på en avräkning från PlusGirot eller bankgirot på en gång.

Innan du anger vilka fakturanummer inbetalningen gäller måste rätt betalsätt anges. Antingen väljer du betalsätt manuellt eller så föreslås det betalsätt du har angett i företagsinställningarna.

Om en faktura är delbetald ska du inte ange någon bortskrivningskod, men om betalningen av någon annan anledning inte stämmer med fakturabeloppet och du ska registrera fakturan som slutbetald, måste du ange en bortskrivningskod. Det gör du lite längre ner i kortläget.

Betalning från kund av faktura som innehåller husarbete/grön teknik görs som vanligt i detta fönster. När du plockar upp en sådan faktura kommer föreslaget belopp att vara det som kunden ska betala och inte hela fakturabeloppet.

Betalning som kommer från Skatteverket och gäller fakturor med husarbete/grön teknik ska registreras i Betalningar - Skattereduktion för att få bästa möjligheten till uppföljning.

Relaterade avsnitt