Radera inbetalning

Du kan radera en inbetalning på olika sätt. Hur du gör beror på hur betalningen är skapad. Du kan se hur betalningen är skapad genom att välja fliken Spårning på kundfakturan. Är betalningen skapad under Betalningar - Inbetalningar står det t ex Bankgiro, bunt nr XXX, är betalningen skapad via kommandot Direktbetala står det t ex Bankgiro, direkt. Det kan också vara så att betalningen är skapad via Återrapportering, då står det t ex Bankgiro, återrapporteringsfil och dessa hanteras som om de var skapade via kommandot Direktbetala.

Betalning skapad under Betalningar - Inbetalningar

Om du har råkat få in en rad för mycket på inbetalningen gör du så här för att ta bort den:

  1. Välj Betalningar - Inbetalningar.
  2. Dubbelklicka på den inbetalningsbunt där du vill radera betalraden.
  3. Placera insättningspunkten på den rad du vill radera.
  4. Klicka på knappen Radera eller tryck på Ctrl+R.

En dialogruta visas där du får verifiera att du verkligen vill radera betalraden.

  1. Välj Ja om du vill verkställa raderingen. Du kan ångra dig genom att svara Nej.

Du kan radera en betalrad så länge betalningen inte är journalförd.

Betalning skapad via kommandot Direktbetala

Om du gjort en direktbetalning på din faktura kan du radera denna rad inne på fliken Spårning.

  1. Välj Försäljning - Kundfakturor.
  2. Öpnna aktuell faktura och välj fliken Spårning.
  3. Markera betalraden och klicka på ikonen för Radera.

Om inbetalningen är journalförd kan du inte radera den utan då måste du skapa en kreditfaktura.

Relaterade avsnitt

Sökord: Radera betalrad