Dokumentation

Att spara dokument och länkar som tillhör kunden i Dokumentation - Dokumentarkiv kommer hjälpa er att samla allt på en plats. Sparade dokument bör vara färdigredigerade, eftersom syftet med arkivet är att enbart spara alla kundens uppgifter på ett och samma ställe. Om du har dokument som du vill redigera och hålla uppdaterade, rekommenderar vi att du istället lägger till en länk till t ex. Google Drive/Microsoft Onedrive eller en annan molnbaserad dokumenttjänst. Där kan ni redigera och uppdatera dokument och du och dina kollegor kan enkelt nå relevant information via länken till webbsidor/dokument som ni lagt till.

Notera att det är behörigheten i molntjänsten som styr åtkomsten till länkade filer/dokument.

Du kan även koppla kategorier till dina dokument för att gruppera dem efter en struktur som ni använder på byrån. Läs mer i Dokumentkategorier.

Länken till tjänsten Visma Sign kan användas om du har dokument som din kund ska skriva under. Om tjänsten inte aktiverats, kommer länken bara att öppna en webbsida med mer information och möjlighet att aktivera tjänsten. Läs mer om fördelarna med att använda tjänsten här.

Du kan välja om Filter överst ska visas i expanderat läge. Om du inte använder dig av filter så ofta, rekommenderar vi att du fäller ihop dem för att visa mer av sidan. Det finns också ett utökat sökfält som du kan använda för att söka efter Dokumentkategorier, Uppdrag, Dokument namn och Dokumentansvarig.

Filtyper som stöds är: ".pdf", ".jpg", ".jpeg", ".png", ".doc", ".docx", ".xls", ".xlsx", ".ppt", ".pptx", ".se", ".sie", ".txt", ".rtf", ".skb", ".bck" och ".pbu".

Du kan ladda ner eller ta bort dokument på två sätt:

  • Använd ikonerna till höger om dokumentet i kolumnen Åtgärder för att ta bort eller ladda ner.

Om du vill välja flera dokument, kan du göra det genom att markera kryssrutan till vänster om dokumenten eller markera kryssrutan överst för att välja alla.

  • Klicka på Ladda ner längst ner på sidan. Alla markerade dokument laddas nu ner i en zip-fil. Filen namnges med kundens namn.

  • Klicka på Ta bort längst ner på sidan. Nu raderas alla markerade dokument.

Om du har ett samarbete med en kund i Visma Ekonomiöversikt kan du spara dokument som läggs till i Visma Ekonomiöversikt i Visma Advisors Dokumentarkiv. När du har laddat upp ett dokument till Visma Ekonomiöversikt kan du välja Spara i Visma Advisor, vilket gör dokumentet synligt i kundens Dokumentarkiv i Visma Advisor.

Uppdragsbrev - Här kan du skapa och hantera uppdragsbrev för din kund. Läs mer i Uppdragsbrev.

Systemdokumentation är ett underliggande val som du hittar genom att klicka på den lilla pilen på fliken. Systemdokumentation beskriver hur ERP-systemet är strukturerat och hur andra system är kopplade till ERP-systemet. Detta hjälper både dig som konsult och dina kunder att få en överblick över de digitala och manuella flödena till ERP-systemet. Läs mer i Skapa systemdokumentation.

Fullmakt är även det ett underliggande val som du hittar genom att klicka på den lilla pilen på fliken. Fullmaktsfunktionen gör det möjligt att hantera alla de fullmakter du har för dina kunder. Läs mer i Jobba med fullmakter.