Exportera fakturaunderlag till ditt ekonomiprogram i Visma Advisor

I Visma Advisor, kan du ladda ner tilläggsmodulen Visma Advisor invoice bases. Modulen gör det möjligt att exportera godkända fakturaunderlag från Visma Advisor till ditt ekonomiprogram. Modulen stödjer export till följande ekonomiprogram:

  • Visma Administration
  • Visma Compact
  • Visma Business
  • Visma Global
  • Visma Mamut One

Relaterade avsnitt

Importera fakturaunderlag från Visma Advisor till Visma Administration
Överför fakturaunderlag manuellt till historiken
Överför fakturaunderlag till Visma eEkonomi