Exportera fakturaunderlag till ditt ekonomiprogram i Visma Advisor

I Visma Advisor, kan du ladda ner tilläggsmodulen Visma Advisor invoice bases. Modulen gör det möjligt att exportera godkända fakturaunderlag från Visma Advisor till ditt ekonomiprogram. Modulen stödjer export till följande ekonomiprogram:

 • Visma Administration
 • Visma Compact
 • Visma Business
 • Visma Global
 • Visma Mamut One

Ladda hem och installera tilläggsmodulen Visma Advisor invoice bases

För att kunna ladda hem Visma Advisor invoice bases måste du ha full behörighet till Underhåll. Läs mer i Ställ in behörighet på medarbetare.

 1. Logga in till Visma Advisor.
 2. Gå till Underhåll – Byråinställningar.
 3. Klicka på länken Ladda ner för exportmodulen.
 4. Kör installationsprogrammet. Nu har du ikonen Visma Advisor invoice bases på ditt skrivbord.

Exportera fakturaunderlag till ditt ekonomiprogram

 1. Klicka på ikonen Visma Advisor Invoice bases.
 2. Logga in (använd samma e-post och lösenord som du använder när du loggar in till Visma Advisor).
 3. Välj vilket ekonomiprogram som du vill exportera filen till.
 4. Fyll i sökvägen till filen i fältet Path to folder for exported files. Använd samma sökväg som ditt ekonomiprogram använder för import/export av SIE-filer.
 5. Klicka på knappen Download invoice bases. Filen skapas och du kan nu importera filen till ditt ekonomiprogram.

I Visma Advisor under menyn Fakturering, har de exporterade fakturaunderlagen fått statusen Överförd och har automatiskt flyttats över till fliken Historik.

Relaterade avsnitt

Importera fakturaunderlag från Visma Advisor till Visma Administration
Överför fakturaunderlag manuellt till historiken
Överför fakturaunderlag till Visma eEkonomi

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.