Överför fakturaunderlag till Visma eEkonomi

Om du arbetar med Visma eEkonomi för din fakturering har du möjlighet att föra över dina fakturaunderlag från Visma Advisor direkt till Visma eEkonomi.

Förutsättningar

  • Postnummer och Ort måste finnas på kunden.
Du kan kontrollera detta under Kunder i menyn och sedan välja aktuell kund. Välj fliken Kunduppgifter - Grunduppgifter. Ange uppgifterna om dessa saknas i fältet Postnummer och Ort. Välj Spara för att uppdatera uppgifterna.
  • Artikelnummer måste finnas på uppdrag, tidaktiviteter och utlägg.
Notera att artikelnumret du anger måste vara detsamma som i Visma eEkonomi, om det redan finns ett artikelregister i tjänsten. Om det inte finns något artikelregister upplagt i Visma eEkonomi, kommer artiklarna att skapas med samma nummer som du angett i Visma Advisor.

Relaterade avsnitt

Överför fakturaunderlag manuellt till historiken
Exportera fakturaunderlag till ditt ekonomiprogram i Visma Advisor
Ångra överföring av fakturaunderlag till historiken