Överför fakturaunderlag manuellt till historiken

Ett fakturaunderlag med status Godkänd innebär att det är klart att hämtas av ett ekonomiprogram. När det har blivit godkänt och hämtats av ett ekonomiprogram får det status Överförd och flyttas automatiskt över till fliken Historik. Du kan även överföra fakturaunderlag till fliken Historik manuellt, om du inte har ett ekonomiprogram kopplat till Visma Advisor. Gör enligt nedan:

  1. Klicka på fakturaunderlags-fliken.
  2. Klicka på Överför till historik-ikonen.

Alla överförda underlag till historiken har du möjlighet att titta på och skriva ut under fliken Historik.

Relaterade avsnitt

Överför fakturaunderlag till Visma eEkonomi
Exportera fakturaunderlag till ditt ekonomiprogram i Visma Advisor
Ångra överföring av fakturaunderlag till historiken