Visma Analys

Balans- och resultaträkning

Med hjälp av funktionerna under Balans- och resultaträkning i Ekonomisk analys kan du definiera variabler som ligger till grund för nyckeltal och rapporter. Varje variabel fungerar som en byggsten som kan användas många gånger. Du kan skapa egna variabler efter behov. Om du vill använda ett speciellt konto i en nyckeltalsformel måste du först skapa en variabel för detta konto. Du kan inte ange kontonumret direkt i formeln för nyckeltalet.

En mall med fördefinierade basvariabler levereras med programmet. Du kan ändra dessa efter behov, lägga till nya variabler eller ta bort variabler som du inte behöver. Du kan också skapa mappar som innehåller ett eget urval av variabler, t ex variabler för en viss bransch eller ett visst företag och därefter spara den som en mall som du hämtar upp i de företag du vill använda den i.

Varje variabel har ett namn bestående av två delar: en förkortning och en benämning, t ex T - Tillgångar. Du kan välja om benämningen ska visas eller ej under Arkiv- Programinställningar - Ekonomisk analys.

För att de medföljande basvariablerna ska fungera krävs att kundens kontoplan är kopplad till baskonton.

Relaterade avsnitt

Teckenvändning
Arbeta med balans- och resultaträkning
Välj vilka kolumner som ska visas
Typer av variabler
Skapa ny variabel eller mapp
Ändra variabler/mappar
Kopiera variabler/mappar
Ta bort variabler/mappar
Ombokning av kontosaldon
Spara variabelmall
Hämta variabelmall
Redigera mallbeskrivning
Ta bort variabelmall
Söka saknade och/eller dubblerade konton
Saknat eller felaktigt värde

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...