Underskrifter

Årsredovisningen i ett aktiebolag, ekonomisk förening och andra företag ska skrivas under av samtliga styrelseledamöter samt VD vid tiden för undertecknandet av årsredovisningen. Den ska även innehålla dagen för undertecknandet för samtliga underskrifter.

I ett handelsbolag ska årsredovisningen skrivas under av samtliga obegränsat ansvariga delägare.

Revisorn ska på årsredovisningen teckna hänvisning till revisionsberättelsen. I det fall revisorn inte tillstryker balans- och resultaträkningen ska detta framgå av revisorspåteckningen.

Har du valt att lämna in din årsredovisning digitalt så ska alla personer som ska skriva under årsredovisningen anges under Start - Grunduppgifter årsredovisning. De namn som är angivna under Start - Grunduppgifter årsredovisning är de som visas på dokumentet Underskrifter. Då behöver du endast fylla i Ort och Datum.

Datum för årsredovisningen

1 Räkenskapsåret avslutas  
2 Årsredovisningen färdigställs

Programmet innehåller automatiska kontroller som varnar om det förekommer fel och du kommer inte kunna lämna in årsredovisningen förrän de har rättats till.
När du signerar digitalt kan du färdigställa årsredovisningen utan att datum för underskrifter är ifyllda.

Arbetsgång för årsredovisning

Bokslutskontroll

3 Årsredovisningen skrivs under

Datumet då styrelsen och eventuellt VD beslutar att lägga fram årsredovisningen. Om den skrivs under av flera personer vid olika tillfällen anges varje underskrift med respektive datum på dokumentet Underskrifter. Detta gäller oavsett om det är digitala eller fysiska signaturer. Vid digital signering visas texten "Datum framgår av den elektroniska underskriften" istället för Datum.

4

Datum för revisorspåteckning

Datumet då revisionsberättelsen har lämnats. Endast aktuellt om företaget har revisor. Vid digital signering visas texten "Min/vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min/vår elektroniska underskrift" istället för Datum.

5

Datum för årsstämma

Stämman ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Datumet ingår i fastställelseintyget.

6

Datum för fastställelseintygets underskrift

Vid pappersinlämning anger du datumet som fastställelseintyget skrevs under på. Vid digital inlämning av årsredovisningen skickar Bolagsverket ut fastställelseintyget för digital signering.

7

Deadline för inlämning av årsredovisningen till Bolagsverket

Årsredovisningen måste skickas in senast sju månader efter räkenskapsårets slut och senast en månad efter årsstämman.

Deadlines för aktiebolag (Bolagsverket)

Relaterade avsnitt