Underskrifter

Årsredovisningen i ett aktiebolag, ekonomisk förening och andra företag ska skrivas under av samtliga de som är styrelseledamöter och VD vid tiden för undertecknandet av årsredovisningen. Den ska även innehålla dagen för undertecknandet.

I ett handelsbolag ska årsredovisningen skrivas under av samtliga obegränsat ansvariga delägare.

Revisorn ska på årsredovisningen teckna hänvisning till revisionsberättelsen. I det fall revisorn inte tillstryker Balans- och resultaträkningen ska detta framgå av revisorspåteckningen.

Har du valt att lämna in din årsredovisning digitalt så ska alla personer som ska skriva under årsredovisningen anges under Start - Grunduppgifter årsredovisning. De namn som är angivna under Start - Grunduppgifter årsredovisning är de som visas på dokumentet Underskrifter. Då behöver du endast fylla i Ort och Datum.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.