Visma Bokslut

Digital inlämning av årsredovisning

Under Färdigställ - Digital inlämning av årsredovisning kan du lämna in din årsredovisning digitalt genom att klicka på knappen Lämna in.

Innan du kan lämna in digitalt måste du ha:

  • angett alla personer i den registrerade styrelsen som ska underteckna årsredovisningen. Detta görs under Start - Grunduppgifter årsredovisning.
  • angett vilken styrelsemedlem eller VD som ska signera fastställelseintyget. Detta görs under Start - Grunduppgifter årsredovisning. Det är obligatoriskt att ange personnummer, e-postadress och roll i styrelsen på den som ska signera fastställelseintyget.
  • angett ort och datum i dokumentet Underskrifter.
  • angett e-postadress under Inloggning till Min sida. Detta görs under Arkiv - Programinställningar.
  • angett personnummer på den person som ska lämna in årsredovisningen i fältet Inlämnarens personnummer under Färdigställ - Digital inlämning av årsredovisning, det vill säga den som trycker på knappen Lämna in.

Du bör granska den digitala filen innan du lämnar in den. Det gör du genom att klicka på knappen Granska digital fil under Färdigställ - Digital inlämning av årsredovisning. Filen öppnas i din standardwebbläsare och du kan se årsredovisningen så som den kommer att presenteras på Bolagsverket.

När du klickar på knappen Lämna in skickas en digital kopia (avskrift) till Bolagsverket. Därefter visas en avtalstext från Bolagsverket som du måste godkänna för att kunna skicka in årsredovisningen.

Den som ska signera fastställelseintyget får ett mejl med en länk. Undertecknaren klickar på länken, loggar in med Bank ID eller Mobilt Bank ID och godkänner årsredovisningen genom att signera fastställelseintyget digitalt.

Årsredovisningen är inte inlämnad förrän fastställelseintyget är signerat digitalt.

Tänk på att årsredovisningen ska skrivas ut i original och vara underskriven av VD och samtliga styrelseledamöter.

Du kan läsa mer om digital inlämning av årsredovisning på bolagsverket.se.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...