Digital inlämning av årsredovisning

Under Färdigställ och signering - Digital inlämning av årsredovisning kan du lämna in din årsredovisning digitalt genom att klicka på knappen Lämna in.

Innan du kan lämna in digitalt måste du ha:

 • angett alla personer i den registrerade styrelsen som ska underteckna årsredovisningen. Detta görs under Start - Grunduppgifter årsredovisning.
 • angett den styrelsemedlem eller VD som ska signera fastställelseintyget (det räcker med en person). Detta görs under Start - Grunduppgifter årsredovisning. Det är obligatoriskt att ange personnummer, e-postadress och roll i styrelsen på den som ska signera fastställelseintyget.
 • angett ort och datum i dokumentet Underskrifter.
 • angett e-postadress under Inloggning till Min sida. Detta görs under Arkiv - Programinställningar.
 • angett personnummer på den person som ska lämna in årsredovisningen i fältet Inlämnarens personnummer under Färdigställ och signering - Digital inlämning av årsredovisning, det vill säga den som trycker på knappen Lämna in.

Du bör granska den digitala filen innan du lämnar in den. Det gör du genom att klicka på knappen Granska digital fil under Färdigställ och signering - Digital inlämning av årsredovisning. Filen öppnas i din standardwebbläsare och du kan se årsredovisningen så som den kommer att presenteras på Bolagsverket.

När du klickar på knappen Lämna in skickas en digital kopia (avskrift) till Bolagsverket. Därefter visas en avtalstext från Bolagsverket som du måste godkänna för att kunna skicka in årsredovisningen. Avtalstexten behöver bara godkännas en gång per person.

Den som ska signera fastställelseintyget får ett mejl med en länk. Undertecknaren klickar på länken, loggar in med BankID eller Mobilt BankID och godkänner årsredovisningen genom att signera fastställelseintyget digitalt.

Årsredovisningen är inte inlämnad förrän fastställelseintyget är signerat digitalt.

Tänk på att årsredovisningen ska vara underskriven av VD och samtliga styrelseledamöter. Detta kan göras antingen via Visma Sign eller genom att skriva ut årsredovisningen på papper.

Om du har signerat årsredovisningen digitalt via Visma Sign kommer inte de signaturerna med i den digitala avskriften till Bolagsverket eftersom den är en kopia av vad som finns i programmet.

Efter att årsredovisningen är inlämnad kan du löpande se vilken status den har hos Bolagsverket. Detta visas i text under knapparna Lämna in och Granska digital fil. Varje gång du väljer Färdigställ och signering - Digital inlämning av årsredovisning uppdateras statusen. Du kan också välja knappen Uppdatera status. Din årsredovisning kan ha följande statusar hos Bolagsverket:

 • Kompletteringen av årsredovisningen har kommit in till Bolagsverket och är under handläggning.
 • Bolagsverket har skickat ut föreläggande och inväntar komplettering.
 • Företaget har inte skickat in någon årsredovisning som kommit till Bolagsverket än.
 • Årsredovisningen har kommit in till Bolagsverket och är under handläggning.
 • Årsredovisningen är registrerad av Bolagsverket.
 • Årsredovisningen är diarieförd utan vidare åtgärd och inte registrerad som gällande årsredovisning för företaget.

Du kan läsa mer om digital inlämning av årsredovisning på bolagsverket.se.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.