Deklarationer

Under Deklarationer skapar du filer för inlämning av deklarationer för dina kunder. Inlämningsfilen som du skapar i Visma Byråstöd, tar du fram efter att du skapat SRU-filer för respektive kund i skatteprogrammet.

Med funktionen får du en god överblick av hur många deklarationer som är upprättade och hur väl du följer inlämningstakten. Du ser både hur många deklarationer, i antal och i procent, som har lämnats in och hur många som är kvar att lämna.

Relaterade avsnitt

Skapa filer för inlämning av deklarationer
Skapa dubbla taxeringar i Visma Skatt Proffs
Skriv ut lista över inlämning av deklarationer
Ångra sändning