Skriv av flera anläggningstillgångar samtidigt

Om du har många tillgångar som du ska göra avskrivningar för kan du genomföra bokföringen av avskrivningarna samtidigt.

Programmet bokför nu avskrivningarna för alla anläggningstillgångar som var med i listan och det skapas en verifikation per tillgång i bokföringen.

Relaterade avsnitt

Anläggningstillgångar
Lägg till en ny anläggningstillgång
Lägg till ny tillgångstyp
Ta bort tillgångstyp
Bokföra försäljning av anläggningstillgång