Kom i gång med Kassa- och bankhändelser

Under Kassa- och bankhändelser hittar du allt du behöver för att registrera betalningar och hantera dina bankkonton. Här knyts bokföringen ihop genom att matcha bankhändelser med bokföringshändelser.

Kassa- och bankkonton

Du måste lägga till de bankkonton företaget använder för att kunna bokföra transaktioner mot dem. Alla företag får automatiskt ett kassakonto och ett bankkonto upplagt, men konton av typen valutakonto och sparkonto måste läggas till.

Läs mer i Lägg till kassa- eller bankkonto.

Registrera betalning

För att registrera en in- eller utbetalning behöver programmet veta två saker, datum för transaktionen och beloppet. Alla uppgifter som behövs för att registrera en betalning hittar du på ditt kontoutdrag i internetbanken.

Det finns olika sätt att registrera bankhändelser.

  • Med en aktiv bankintegration skickas kontoutdraget automatiskt till Visma eEkonomi Smart från din bank. Du kan få kontoutdraget automatiskt från Handelsbanken, SEB, Swedbank och Danske Bank.
  • Ett halvautomatiskt sätt att registrera bankhändelser i programmet är att importera kontoutdraget från din internetbank till programmet.

  • Ett annat halvautomatiskt sätt att registrera bankhändelser i programmet är att kopiera kontoutdraget från din internetbank och klistra in det i programmet.
  • Du kan också registrera händelserna på kontoutdraget manuellt en i taget.

Läs mer och hitta det arbetssätt som passar dig i Bankhändelser.

Matcha bankhändelser med bokföringshändelser

De bankhändelser som programmet med säkerhet kan stämma av mot kund- och leverantörsfakturor bokförs direkt. Om kontoutdraget visar andra händelser än in- och utbetalningar för fakturor, till exempel om du gjort inköp mot kvitto, fått in pengar från Skatteverket eller betalat ut lön, får du skapa en ny bankhändelse att matcha beloppet på kontoutdraget mot.

Läs mer i Matcha inbetalningar manuellt och Matcha utbetalningar manuellt.

Supportforum

Ta del av hur 42 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.