Radera bildunderlag eller ångra koppling

När du kopplat ett underlag till ett inköp mot kvitto eller en leverantörsfaktura kan du alltid ångra kopplingen. När du öppnar en leverantörsfaktura eller ett inköp mot kvitto öppnas det kopplade bildunderlaget automatiskt på sidan om dokumentet.

Tänk på att om du väljer Radera bild, kommer bilden att tas bort permanent och kopplingen försvinna. Bilden kommer även att raderas från appen Visma eEkonomi.

Relaterade avsnitt

Bildunderlag
Läs in bildunderlag
Koppla bildunderlag

Sökord: Ta bort bild, Ta bort foto, Ta bort bildunderlag, Ångra bild, Ångra foto.