Koppla bildunderlag

När du har läst in dina bildunderlag och registrerat de uppgifter du vill ha på dina underlag kan du koppla dem mot olika händelser i din bokföring. Genom att välja Koppla bild öppnas olika vyer beroende på om bildunderlaget du vill koppla är ett kvitto eller en leverantörsfaktura. Där kan du komplettera uppgifter och slutföra konteringen med bildunderlaget som stöd. Underlaget kopplas då till den bankhändelse som du sparar och bokför och finns sedan tillgänglig i din balansräkning, huvudbok och resultaträkning.

Du kan koppla flera underlag till en händelse. Det är även möjligt att koppla underlag till ett inköp mot kvitto eller en leverantörsfaktura i efterhand, genom att öppna verifikationen eller leverantörsfakturan och välja Koppla bild. Om det finns bildunderlag i programmet som inte är kopplade kommer du få en påminnelse om dem när du loggar in.

Relaterade avsnitt

Bildunderlag
Läs in bildunderlag
Radera bildunderlag eller ångra koppling

Sökord: koppla bild till manuell verifikation, koppla bildunderlag med kvitto, koppla bildunderlag med leverantörsfaktura, koppla bildunderlag av övriga dokument