Läs in bildunderlag

Under Inköp - Bildunderlag ser du en lista över alla de bildunderlag som du har läst in i Visma eEkonomi Smart och du kan även välja att filtrera underlagen på kvitton eller leverantörsfakturor. När underlagen har lästs in kan du direkt i listan se vilka uppgifter som har registrerats automatiskt. Du kan då förhandsgranska och komplettera uppgifter, som exempelvis datum, för att kunna sortera underlagen i den ordning du vill ha dem.

Det är också möjligt för dina leverantörer att mejla sina fakturor direkt till Bildunderlag genom att använda en unik e-postadress. Programmet kommer automatiskt att tolka fakturauppgifterna i realtid så att du kan betala och bokföra fakturan med bara ett par klick.

Bildunderlag utgör inte originaldokument så tänk på att originalfakturan eller kvittot måste sparas enligt bokföringslagen.

Relaterade avsnitt

Bildunderlag
Koppla bildunderlag
Radera bildunderlag eller ångra koppling

Sökord: bildvy, ladda upp bild, ladda upp underlag, ta emot leverantörsfaktura via e-post, ta emot leverantörsfaktura via mail, ta emot leverantörsfaktura via mejl