Skapa faktura med avdrag för grön teknik

För att kunna skapa en faktura med avdrag för grön teknik måste du först aktivera inställningen som gör att du kan fakturera för varor och tjänster som avser grön teknik. Läs mer i avsnittet Gör inställningar för avdrag för grön teknik.

Programmet stödjer även minusrader på fakturan. Om ett projekt inte blir av eller bli uppskjutet, kan du istället för att skapa en separat faktura, lägga till en minusrad på den befintliga fakturan. Du gör det genom att lägga till ett minustecken framför antalet, till exempel -1,00. Summan på den raden kommer då bli negativ.

  1. Välj Försäljning - Kundfakturor.
  2. Välj Ny kundfaktura.
  3. Välj den kund du ska fakturera. Klicka på listsymbolen i fältet för att se eller lägga till en ny kund.
  4. Markera rutan Husarbete eller grön teknik och ange att varan eller tjänsten avser grön teknik.

Kolumnen Typ av arbete läggs till vid fakturaraderna.

  1. Om fakturan avser grön teknik, välj Fastighetstyp och fyll i de obligatoriska fälten.
  2. Lägg till de artiklar du vill fakturera. Klicka på listsymbolen i fältet för att se eller lägga till en ny artikel.
  3. Ange Typ av arbete och specificera Timmar och Övriga kostnader för rader som avser själva arbetet. För rader som avser materialet behöver du endast ange Typ av arbete och specificera Övriga kostnader.

Skattereduktionsbeloppet för fakturan räknas ut automatiskt. En kort text som informerar kunden om att avdrag för grön teknik har gjorts läggs även till på fakturan. Det är först när kunden betalat sin del av fakturan som du kan ansöka om pengar från Skatteverket.

  1. Gör något av följande val när du är färdig med fakturan:
Skicka via e-post Fakturan skickas automatiskt till den e-postadress som finns angiven på kunden i kundregistret. Fakturan sparas under Obetalda fakturor. Fakturan bokförs.
Skapa pdf Fakturan sparas som pdf och kan skrivas ut på papper. Fakturan bokförs.
Skicka som brev Fakturan skickas för utskrift och postas som brev till kunden. Fakturan bokförs.
Spara utkast Fakturan sparas då under Utkast. Fakturan bokförs ej.

Programmet kommer uppdatera fälten för rot/rut och grön teknik på kunden om fakturan har nya uppgifter.

Relaterade avsnitt

Skapa kundfaktura
Kreditera kundfaktura
Skapa kundfaktura för webbshop-order
Kreditera faktura med avdrag för grön teknik
Omvänd skattskyldighet
Skicka betalningspåminnelse
Lägg till/ändra eller ta bort logotyp
Arbeta med avdrag för grön teknik