Gör inställningar för rot-/rutavdrag

För att kunna skapa en faktura med rot- eller rutavdrag måste du först aktivera inställningen som gör att du kan fakturera för husarbete.

  1. Gå till Inställningar - Företagsinställningar och fliken Faktureringsuppgifter.
  2. Markera rutan Fakturerar husarbete. Maxbeloppen för rot- och rutavdrag fylls i automatiskt.
  3. Välj Spara.

Artiklar som omfattar rot- eller rutarbete

När inställningen för Fakturerar husarbete är sparad behöver du skapa eller uppdatera existerande artiklar med vilken typ av husarbete de avser.

  1. Välj Försäljning - Artiklar.
  2. Välj den artikel du vill uppdatera.
  3. Välj Redigera.
  4. Välj en artikelkontering som avser tjänster.
  5. Välj Typ av arbete på artikeln och spara den.

Om du har markerat rutorna för både grön teknik och husarbete i företagsinställningarna och artikeln avser varor, måste du också markera en ruta för att specificera om artikeln tillhör rot/rut eller grön teknologi.

Nästa gång du skapar en faktura visas rutan Husarbete eller grön teknik. Markera rutan för alla fakturor som du ska göra rot-/rutavdrag för samt ett av valen Rot eller Rut längre ner. Se till att du har fått in alla uppgifter från kunden för att kunna skapa fakturan och begära utbetalning från Skatteverket.

Relaterade avsnitt

Skapa faktura med rot-/rutavdrag
Kreditera faktura med rot-/rutavdrag
Matcha inbetalningar manuellt
Matcha inbetalningar manuellt
Ansök om rot-/rutavdrag från Skatteverket
Skicka betalningspåminnelse
Gör kreditupplysning