Skapa faktura med rot-/rutavdrag

För att kunna skapa en faktura med rot- eller rutavdrag måste du först aktivera inställningen som gör att du kan fakturera för husarbete. Läs mer i avsnittet Gör inställningar för rot-/rutavdrag.

Programmet stödjer även minusrader på fakturan. Om ett projekt inte blir av eller bli uppskjutet, kan du istället för att skapa en separat faktura, lägga till en minusrad på den befintliga fakturan. Du gör det genom att lägga till ett minustecken framför antalet, till exempel -1,00. Summan på den raden kommer då bli negativ.

  1. Välj Försäljning - Kundfakturor.
  2. Välj Ny kundfaktura.
  3. Välj den kund du ska fakturera. Klicka på listsymbolen i fältet för att se eller lägga till en ny kund.
  4. Markera rutan Husarbete eller grön teknik och ange om arbetet avser Rot eller Rut.

Kolumnen Typ av arbete läggs till vid fakturaraderna.

  1. Om fakturan avser rotarbete, välj Fastighetstyp och fyll i de obligatoriska fälten. Om fakturan avser rutarbete, fyll i fältet Personnr.
  2. Lägg till de artiklar du vill fakturera. Klicka på listsymbolen i fältet för att se eller lägga till en ny artikel.

För att skattereduktionen ska räknas ut korrekt måste du ha angett Tjänster X% moms i fältet Artikelkontering på artikeln.

  1. Ange Typ av arbete och specificera Timmar och Materialkostnad för de rader som gäller arbete. Tänk på att även ange Övriga kostnader. Läs mer i fältförklaringarna nedan för att se vad de olika fälten innebär.

Skattereduktionsbeloppet för fakturan räknas ut automatiskt. En kort text som informerar kunden om att avdrag för rot/rut har gjorts läggs även till på fakturan. Det är först när kunden betalat sin del av fakturan som du kan ansöka om pengar från Skatteverket.

  1. Gör något av följande val när du är färdig med fakturan:
Skicka via e-post Fakturan skickas automatiskt till den e-postadress som finns angiven på kunden i kundregistret. Fakturan sparas under Obetalda fakturor. Fakturan bokförs.
Skapa pdf Fakturan sparas som pdf och kan skrivas ut på papper. Fakturan bokförs.
Skicka som brev Fakturan skickas för utskrift och postas som brev till kunden. Fakturan bokförs.
Spara utkast Fakturan sparas då under Utkast. Fakturan bokförs ej.

Programmet kommer uppdatera fälten för rot/rut och grön teknik på kunden om fakturan har nya uppgifter.

Relaterade avsnitt

Skapa kundfaktura
Kreditera kundfaktura
Skapa kundfaktura för webbshop-order
Kreditera faktura med rot-/rutavdrag
Omvänd skattskyldighet
Skicka betalningspåminnelse
Lägg till/ändra eller ta bort logotyp
Arbeta med husavdrag
Ansök om rot-/rutavdrag från Skatteverket
Skapa faktura med rot-/rutavdrag