Skapa återkommande kundfaktura

Om du fakturerar samma typ av varor eller tjänster till en kund med ett regelbundet intervall kan du göra en mall för en återkommande faktura. Ett smidigt alternativ till exempel för dig som fakturerar hyra eller städtjänster.

Mallen för återkommande fakturor kan antingen skickas manuellt eller automatiskt. Automatiska fakturor skickas på det valda intervallet utan att du behöver göra någonting, medan manuella fakturor skickas genom att du klickar på en knapp den dag du vill skicka dem. När den innevarande periodens faktura har skickats, flyttas fakturadatum och period automatiskt framåt till nästa planerade fakturadatum.

  1. Välj Försäljning - Kundfakturor.
  2. Välj Ny kundfaktura.
  3. Markera Återkommande faktura.
  4. Gör dina inställningar för den återkommande fakturan. Du hittar mer information om inställningarna i fältförklaringarna nedan.
  5. Välj OK.
  6. Välj kunden du vill fakturera.

Vill du fakturera flera kunder med likadana fakturor måste du göra en mall för varje kund. Det går inte välja att flera kunder när du skapar en återkommande faktura.

  1. Lägg till artiklarna du vill fakturera och övrig information på fakturan.
  2. Välj Spara mall som....

Det alternativ du väljer när du sparar mallen är det sätt fakturan kommer att skickas till kunden på när du använder mallen. Läs mer i fältförklaringarna nedan för mer information om de olika alternativen.

När det är dags att skicka fakturan hittar du mallen i listan med kundfakturor på fliken Återkommande fakturor, där väljer du Bokför och skicka.

Relaterade avsnitt

Skicka återkommande fakturor i Visma eEkonomi
Skapa kundfaktura
Redigera återkommande kundfaktura
Hantera flera betalningspåminnelser och fakturautkast
Artikelgrupper
Kundgrupper

Sökord: avtalsfaktura, avtalsfakturering