Redigera återkommande kundfaktura

Om du vill lägga till eller ta bort artiklar, ändra faktureringsintervallet, växla mellan manuella och automatiska återkommande fakturor eller sätta ett nytt datum för sista faktura kan du redigera mallen för din återkommande faktura.

  1. Välj Försäljning - Kundfakturor.
  2. Välj fliken Återkommande faktura.
  3. Leta upp fakturan du vill redigera och välj Redigera.
  4. Gör dina ändringar.

Klicka på Ändra inställn. mall för att redigera intervall, datum för sista faktura etc.

Lägg till eller ta bort rader för artiklar med plus- och minussymbolerna.

  1. Välj Spara mall som....

Det alternativ du väljer när du sparar mallen är det sätt fakturan kommer att skickas till kunden på när du använder mallen. Läs mer i fältförklaringarna nedan för mer information om de olika alternativen.

Relaterade avsnitt

Skapa återkommande kundfaktura
Hantera flera betalningspåminnelser och fakturautkast
Artikelgrupper
Kundgrupper