Importera eller exportera kundregister

Du kan på ett effektivt och enkelt sätt uppdatera ditt kundregister genom att använda import- och exportfunktionen i Visma eEkonomi Smart. För att kunna importera kundregistret måste filen vara skapad som en kommaseparerad fil, så kallat en CSV-fil. Läs mer om hur du skapar en korrekt formaterad CSV-fil i det generella avsnittet Importera eller exportera register (CSV-fil).

I det här avsnittet har vi sammanställt en lista över fältförklaringar för import och export av kundregistret, som förklarar hur du ska lägga in data i CSV-filen så att importen av ditt kundregister sker problemfritt. När du har en korrekt formaterad CSV-fil för din import, använd förklaringarna nedan som en guide när du lägger in kunddata i filen.

För att importen till Visma eEkonomi Smart ska lyckas är det viktigt att varje kolumn har rätt rubrik, kommer i rätt ordning, har rätt kod, samt att det finns ett värde i de fält som är obligatoriska. Rubriken på kolumnen i filen motsvarar de fält du finner i Visma eEkonomi Smart när du skapar en ny kund.

Om du vill att vi visar dig hur du gör inne i programmet, klicka på Guida mig. Guiden är endast tillgänglig när hjälpavsnittet är öppet inne i programmet.

Lägg till och uppdatera kundregistret

För att uppdatera ditt kundregister exporterar du en CSV-fil (Excel), uppdaterar kundregistret i filen och importerar sedan tillbaka registret i programmet igen. Observera att om ett värde är unikt, som exempelvis ett kundnummer, kommer värdet inte ändras i programmet även om du har ändrat det i CSV-filen. Om du gör ändringar av ett unikt värde, som exempelvis ett kundnummer, kommer programmet istället att lägga till en ny kund när du importerar CSV-filen, och den tidigare kunden kommer att vara oförändrad.

Ta bort kund

Det är inte möjligt att ta bort kunder från ett register genom att exportera och importera. Rader som tas bort från en exporterad fil och sedan importeras till Visma eEkonomi Smart kommer fortfarande att visas i Visma eEkonomi Smart. Vill du radera en kund gör du det i Visma eEkonomi Smart.

Standardvärde

Det finns fält som inte är obligatoriska, men de får ett standardvärde om de lämnas tomma. Om du lägger till rader i en csv-fil och inte fyller ut ett värde på dessa fält kommer Visma eEkonomi Smart att lägga till standardvärdet åt dig vid en import.

Relaterade avsnitt

Importera eller exportera register (CSV-fil)
Importera eller exportera artikelregister
Importera eller exportera leverantörsregister
Importera eller exportera kontoplan

Sökord: Massuppdatera